Protecția Datelor | Ursa Mare

Protecția Datelor

Politica privind protecția datelor cu caracter personal URSA MARE COMPROD SRL și afiliații săi

Este importantă încrederea dumneavoastră în produsele și serviciile pe care noi le oferim, de aceea confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră reprezintă o prioritate pentru noi.

Respectăm dreptul la intimitate și la protecția datelor cu caracter personal ale clienților, colaboratorilor, reprezentanți ai organizațiilor, furnizorilor, potențialilor clienți, în conformitate cu legislația în vigoare în acest sens.

Dorim să vă informăm asupra drepturilor dumneavoastră cu privire la colectarea, procesarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Începând cu data de 25 mai 2018 Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date constituie baza legislativă care asigură securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Menționăm faptul că toate datele cu caracter personal transmise de către dumneavoastră vor fi utilizate exclusiv în scopul pentru care acestea au fost colectate, în conformitate cu legislația în vigoare și prezenta politică.

Colectarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale clienților, potențialilor clienți persoane fizice și juridice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanele de contact de la nivelul acestora și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor precum și ale persoanelor relevante care își fac publice datele cu caracter personal în mod manifest.

Colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor. Este posibil ca, pentru anumite servicii sau activități, să colectăm și categorii speciale de date cu caracter personal, atunci când obținem acordul în scris, prin mijloace informatice sau când este făcut public în mod manifest, precum și atunci când suntem obligați prin lege.

Colectăm, procesăm și/sau folosim datele personale numai dacă ne-ați furnizat acest lucru voluntar, de exemplu atunci când stabiliți, introduceți conținut sau faceți schimbări în relația contractuală dintre dumneavoastră și URSA MARE COMPROD S.R.L. și afiliații săi sau când vă înscrieți pentru servicii personalizate sau când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului web sau mail.

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate, de asemenea numai cu acordul dumneavoastră prealabil, pentru a vă trimite materiale de publicitate și materiale destinate studiilor de piață.

Ce date cu caracter personal colectăm

Datele cu caracter personal precum numele, numărul de identificare, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, pot fi consultate de către personalul societății URSA MARE COMPROD S.R.L. și afiliații sai în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauza, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, pentru informarea referitoare la oferte speciale, promoții sau pentru servicii ocazionale de vizita la un dealer, precum și în scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi sau contracte.

Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pentru dezvoltarea serviciilor noastre, pentru oferirea către persoanele de contact a informațiilor despre noi și gama noastră de servicii și facilități. De asemenea, le utilizăm și pentru punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal către personalul URSA MARE COMPROD S.R.L. și afiliații sai în scopul prestării serviciilor contractate și oferirii de noi servicii și facilități, precum și în scopul onorării promisiunilor făcute și angajamentelor (necontractuale) asumate.

Prelucrăm datele cu caracter personal și pentru a adresa invitații la evenimente demonstrative adresate persoanelor din profilul de specialitate.

La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale și uzanțelor cinstite, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Pentru a va furniza informații personalizate și consiliere asa cum sunt menționate mai sus, în scris, în persoana sau prin contactarea prin intermediul opțiunilor selectate de către dumneavoastră, este posibila utilizarea de proceduri analitice care include și crearea de profiluri.

Corespondenta postala: Societatea URSA MARE COMPROD S.R.L. și afiliații săi vor utiliza datele dumneavoastră personale pentru a va contacta prin poștă, pentru a vă oferi informații și consiliere referitoare la produsele și serviciile oferite.

În baza interesului legitim și pentru a ne asigura ca prospectorii și clienții noștri existenți sunt mulțumiți de produsele și de serviciile oferite de către noi, URSA MARE COMPROD S.R.L. și afiliații noștri, vom folosi, de asemenea, datele dumneavoastră personale menționate mai sus, pentru a va contacta în vederea obținerii uni opinii despre interacțiunea avuta cu noi.

Păstrarea datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate de către fiecare controlor de date pentru nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopurile descrise mai sus, și pentru un maxim de cinci ani de la data ultimei interacțiuni cu controlorul de date relevant, sau pentru orice alta durata solicitata în conformitate cu obligațiile de păstrare a datelor aplicabile controlorului de date relevant.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă.

Drepturile persoanelor vizate

În temeiul legislației aplicabile în domeniul protecției datelor, aveți dreptul:

  1. să solicitați accesul la datele dvs. personale;
  2. să solicitați rectificarea datelor dvs. personale;
  3. să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale;
  4. să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale;
  5. să solicitați portabilitatea datelor și să obiectați la procesarea datelor dumneavoastră personale;

Vă rugăm să rețineți că aceste drepturi menționate anterior pot fi limitate în conformitate cu legislația națională aplicabilă privind protecția datelor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere  la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor.

Declararea consimțământului dumneavoastră este voluntară. Vă puteți retrage consimțământul/consimțămintele sau puteți obiecta prelucrarea datelor dumneavoastră personale pentru scopuri de marketing direct în orice moment. În măsura în care nu consimțiți sau vă retrageți consimțământul, noi și/sau companiile afiliate URSA MARE COMPROD S.R.L., nu vă vom mai putea contacta cu informații și consiliere despre produsele și serviciile noastre.

Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail protectiadatelor@ursa-mare.ro. Pentru a se evita furnizarea de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, URSA MARE COMPROD S.R.L. și afiliații săi vor oferi informații referitoare la orice de întârziere, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, avem desemnat un DPO care vă poate răspunde solicitărilor referitoare strict la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail , sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

Baza legală

Procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, este bazata pe consimțământ / consimțăminte, în conformitate cu prevederile Art. 6 (1) (a) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor („RGPD”).

Procesarea pentru contactarea prin poștă, sondaje pentru satisfacția clienților și pentru asigurarea ca sunteți contactat numai conform preferințelor dumneavoastră, este bazată de asemenea și pe un echilibru între testarea interesului și interesul legitim, conform prevederilor art 6 (1) (f) RGDP, care constă în furnizarea către dumneavoastră de informații personalizate și consiliere conform nevoilor dumneavoastră specifice, în vederea asigurării satisfacției dumneavoastră cu produsele și serviciile furnizate de noi precum și cu evitarea ca dumneavoastră sa primiți informații care nu sunt relevante pentru dumneavoastră.

Mai multe înfomații cu privire la echilibrul intre testarea interesului și interesul legitim se pot furniza la solicitarea dumneavoastră.

În plus fata de cele de mai sus, datele dumneavoastră personale pot fi, de asemenea, prelucrate pe baza altor baze legale. În acest caz, veți fi informat în legătura cu aceasta prelucrare. 

Primirea și transmiterea datelor

Datele furnizate de către dumneavoastră nu sunt transmise terților.  În special, datele dumneavoastră nu sunt transmise terților în scopurile publicității.

Selectăm cu atenție furnizorii noștri de servicii, în special în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor, și luăm toate măsurile necesare în conformitate cu legislația privind confidențialitatea, pentru a asigura procesarea legitimă a datelor. Accesarea bazelor de date și fișierele/platformele necesită autentificarea prin cont şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Nu transmitem datele dumneavoastră către state terțe UE și SEE (Spațiul Economic European).

Modificări la această politică de confidențialitate

Această politică va fi revizuită de fiecare dată când vor fi făcute schimbări pe site-ul www.ursa-mare.ro  sau când este necesară o revizuire din alte motive.